ZASTUPNICI EBB-a U SABORU

U ponedjeljak 25. svibnja 2015.,  Mladost iz svih krajeva Lijepe Naše Domovine punila je dvorane Hrvatskoga sabora, gdje se održavala Treća simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koju je, promičući građanski odgoj, organizirala Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje .

Tema ovogodišnje rasprave simulirane sjednice bila je sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima. U radu sjednice sudjelovali su učenici iz 32 srednje škole i 2 učenička doma iz svih dijelova Hrvatske, njih 151.

Na samom početku sjednice učenicima se obratio predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko koji ih je ohrabrio rekavši da nastave aktivno sudjelovati u radu simuliranih sjednica parlamenta. Sjednici je također bila nazočna i predsjednica Ustavnoga suda, gospođa Jasna Omejec.

Simulirajući rad Hrvatskoga sabora – od rada u klubovima zastupnika, mjerodavnim odborima te na plenarnoj sjednici, učenici-zastupnici proveli su raspravu i usvojili amandmane na postojeći Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Simuliranu sjednicu pratili su i neki od  saborskih zastupnika, predstavnici Vrhovnoga suda, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ravnateljstva policije te Agencije za odgoj i obrazovanje. Osvrnuvši se na sadržaj rečenog, izrazili su veliko zadovoljstvo time što su imali priliku nazočiti simuliranoj sjednici i njihovoj raspravi te su jednoglasno zaključili kako su neki od izrečenih stavova vrlo mudri te da će ih i oni sami predložiti kada bude rasprava o suzbijanju nereda na sportskim natjecanjima.

Kao jedini učenici s ovog prostora, Tibor Kovač, Gorana Radić, Paula Bratanić, Iva Obajdin, Dubravka Markuš, Josip Fran, Leonardo Đurđević, Gordan Klasić te Renato Sabolić predstavljali su, ne samo Ekonomsku i birotehničku školu Bjelovar, nego i naš grad i županiju.

A kako je biti u Saboru, sjediti na mjestu poznatog saborskog zastupnika, javiti se za raspravu, glasovati za ili protiv predloženog  Zakona, možete vidjeti na fotografijama koje slijede. A za one malo više znatiželjnije, u prilogu se nalazi govor našeg učenika Tibora Kovača.

I još nešto – kao i svaka rasprava i ova je završila s domjenkom za zastupnike. I vjerujte nam – tete kuharice su odlične, a Saborski restoran je zasigurno jedan od najboljih u Zagrebu!

Željka Crnković, prof.

GOVOR TIBORA KOVAČA

Posted in Izvannastavne aktivnosti | Leave a comment

Upis učenika u 1. razred za školsku godinu 2015./2016.

Na temelju Pravilnika  o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., Klasa:023-03/15-05/00011, Urbroj:533-25-15-0009

od 29. travnja 2015.godine i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., Klasa:602-03/15-06/00017; Urbroj: 533-25-15-0007 od 08.svibnja 2015. godine, objavljuje se

NATJEČAJ

za upis učenika/učenica u prvi razred srednjih škola i učeničke domove za školsku godinu 2015./2016.

U prilogu se nalaze uvjeti natječaja.

Natjecaj

Posted in Upisi | Comments Off

SURADNJA UPRAVNE I KOMERCIJALNE STRUKE PRI IZRADI SLOGANA

Dana 13. svibnja 2015. godine,  upravni referenti razrednog odjela  4. d  su u suradnji s profesoricom Aleksandrom Hohnjec,  u okviru predmeta Poduzetništvo s menadžmentom održali radionicu s temom „Slogani za Bjelovar i BBŽ“.

Naime, učenici su podijeljeni  u tri grupe, a zadatak svake grupe bio je osmisliti  dva slogana za grad Bjelovar i jedan za Bjelovarsko-bilogorsku županiju.  Kako su naši učenici vrijedni, no još više kreativni, neke grupe osmislile su i više od tri slogana.

Kao što pretpostavljate, zadatak nije bio nimalo lagan, jer svi znamo da je  slogan vrlo važan pojam zbog toga što se rabi prije svega za oglašavanje, a nerijetko i u političke svrhe. Cilj našeg slogana, kao i svakog profesionalnog, je da čestim ponavljanjem bude lako zapamćen, odnosno da bude dio prepoznatljive ideje.

Radionicu su upotpunili Snježana Sokol, Marina Perković, Marko Kranjčević, te Dario Rebić, učenici 3. b razreda Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, koji su kao povjerenstvo, potpuno objektivno i pravedno odlučili o tome koji je slogan bio najbolji. Tako se spomenuto povjerenstvo odlučilo za slogan grada Bjelovara: „Naša srca vjerno spaja, svaki djelić našeg kraja“ iako im je gotovo jednako dobar bio i slogan „Kraljevski grad u srcu Bilogore“. Što se tiče slogana Bjelovarsko bilogorske županije, povjerenstvo se odlučilo za onaj koji glasi: „Od Bjelovara i Čazme, preko Garešnice i Grubišnog Polja, Bilogora je najbolja“.

Radionicu  ne bi ovako uspješno savladali, da prethodno na satima Poduzetništva s menadžmentom nismo usvojili temeljne značajke timskog i grupnog rada. Teorijska podloga oprimjerena je ovom radionicom koja je aktualizirala suradničko učenje i suradničke aktivnosti. Ciljevi i zadaci radionice u potpunosti su ostvareni. Rad je protekao u ugodnom ozračju spontanosti i slobode. Učenici su bili motivirani i aktivni u procesu stvaranja slogana a učenici obje škole potvrdili su želju za daljnjim usavršavanjem u radu, novim načinima i oblicima rada. Ovakav način rada pružio je velike mogućnosti stvaralačkog rada i dokazao da je moguće ostvariti uspješnu suradnju dviju navedenih Škola.

U okviru korelacijsko-integracijskog sustava, ostvarene korelacije poduzetništva, menadžmenta i ostalih stručnih područja  pridonose poništavanju grubih granica pojedinih nastavnih predmeta a suradnički pristup nastavi jamči njenu atraktivnost i uspješnost.

Ovim putem zahvaljujemo se na suradnji učenicima 3. b razreda Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar i ravnateljici Nataši Vibiral.

Nikolina Gašparović, 4.d

Osmi ljavanje slogana

 

Posted in Učenici | Comments Off

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Raspored obrana

Posted in Završni rad/Državna matura | Comments Off

Natječaji

Natječaj za spremačicu

Posted in Natječaji | Comments Off

SURADNJA EKONOMSKE I UPRAVNE STRUKE PRI IZRADI RADIO REKLAME

Dana 6. svibnja 2015. godine, učenici 4. d razreda,  smjera upravni referent  su u suradnji s profesoricom Aleksandrom Hohnjec, održali grupni rad na temu „Reklame“, u okviru predmeta Poduzetništvo s menadžmentom.

Kreativni učenici 4. d razreda dobili su zadatak u određenom vremenu osmisliti što bolju reklamu za neki proizvod ili tvrtku, po smjernicama koje je zadala profesorica Hohnjec. Najvažnija smjernica kriterija po kojem smo morali raditi je prije svega da reklama služi za kvalitetno informiranje potencijalnim kupcima o proizvodima ili uslugama.

Naša reklama nije smjela biti dulja od 30 sekundi  kako ne bi zamarala slušatelja ili ga navela na odustanak od kupnje proizvoda. Morala je biti jasna i sadržajno točna, uvjerljiva i  odnosila se na određenu ciljnu grupu.

Danas se za oglašavanje većinom koriste masovni mediji kao što su televizija, radio, filmovi, časopisi, novine, internet i plakati, a mi smo se orijentirali samo na radio, budući da smo ograničeni s mogućnostima koje posjedujemo.

Kako smo bili podijeljeni u nekoliko grupa, svaka grupa osmislila je proizvod na temelju kojeg će snimiti reklamu.  Da bi naše reklame bile ocijenjene realno i prema zaslugama, pozvali smo učenike 2. A razreda, ekonomskog usmjerenja,  Margaretu Lovrić, Evitu Štefec, te Domagoja Bana. Između reklama o tenisicama , pogrebnog poduzeća  te poduzeća koje proizvodi autohtone domaće kobasice, povjerenstvo se odlučio za pobjedu reklame pogrebnog poduzeća.

Na ovaj način ostvarena je interakcija učenika dvaju različitih usmjerenja na zajedničkom zadatku što je utjecalo na razvijanje međusobnog uvažavanja i suradnje, tj. učenici su proširili znanje međusobnom razmjenom misli i ideja. Učenici su bili motivirani i postignuta je fleksibilna organizacija vremena i autentično ocjenjivanje.

Možemo slobodno reći da naše reklame nisu daleko od profesionalnih, pa smo reklamu koja je pobijedila, odlučili prevesti na francuski jezik u suradnji s profesoricom Crnković i učenicom iz našeg razreda koja je išla na državno natjecanje iz francuskog jezika, Sarom Mašek.

 

Nikolina Gašparović, 4. d

Povjerenstvo Tenisice

 

 

 

 

 

Posted in Učenici | Comments Off

SARA NA DRŽAVNOM NATJECANJU

Nakon devetogodišnje pauze,  boje Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na Državnom natjecanju iz francuskoga jezika branila je naša maturantica, tiha i samozatajna Sara Mašek, učenica 4.d (upravno usmjerenje). Natjecanje se ove godine održavalo u gradu Pagu  od 19. do 21. travnja.  Osim „Francuza“, tu su se natjecali  i „Talijani“ i „Španjolci“, pa je grad Pag  doživio pravu malu invaziju poliglota adolescentnog uzrasta. Continue reading

Posted in Natjecanja | Comments Off

TUĐICE U NASTAVI KOMPJUTORSKE DAKTILOGRAFIJE

Još jedan ugodan suradnički sat proveo je 2.d, smjer upravni referent, u ponedjeljak 20. travnja.  Pod nazivom „Tuđice u nastavi kompjutorske daktilografije“  ostvarena je suradnja profesorice Aleksandre Hohnjec i knjižničarke Andree Petrić.

S ciljem osvješćivanja učenika o količini stranih riječi u našem jeziku, učenicama su podijeljeni novinski članci koji su bili puni posuđenih riječi. I same učenice su se iznenadile koliki je broj stranih riječi u hrvatskome jeziku. Nakon razgovora o tuđicama i svim jezicima iz kojih naš jezik posuđuje riječi, učenicama je zadan zadatak iz kompjutorske daktilografije te su se na taj način povezale dvije teme koje su njima bliske. Sat je prošao u ležernoj i opuštenoj atmosferi u kojoj je na zanimljiv i učenicama blizak način predstavljen još jedan nastavni sat.

 

Andrea Petrić, prof. i dipl.knjižničar

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Posted in Suradnička nastava | Comments Off

Aukcija upravnih referenata

Dana  17. travnja 2015. godine,  upravni referenti razrednog odjela  4. d  su u suradnji s profesoricom Aleksandrom Hohnjec,  u okviru predmeta Poduzetništvo s menadžmentom održali aukciju. Continue reading

Posted in Učenici | Comments Off

Stručni posjet

HITRO.HR u Bjelovaru

Posted in Izleti | Comments Off