„Na granici mogućeg“

Carnetova korisnička konferencija CUC 2019 pod nazivom „Na granici mogućeg“ održana je ove godine u Šibeniku od 6. do 8 studenoga.
Naše profesorice Blaženka Urh i Vesna Pavković-Dončević su osmislile i predstavile na konferenciji simulator programske podrške za vođenje sudske pisarnice Hammurabi. (više)