Obavijest

Poštovani učenici i roditelji,
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavio je štrajk i za srijedu 27. studenog 2019. godine u trajanju radnog vremena Škole.
Kako trenutno ne raspolažemo informacijom o konačnom broju nastavnika u štrajku ili o mogućem prekidu štrajka, Škola će prema raspoloživom nastavnom osoblju pokušati organizirati nastavu.
Osoba zadužena za pružanje informacija o provedbi štrajka u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar je:

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

Odlukom većine zaposlenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na skupu zaposlenika održanom jutros, 26. studenog 2019. godine u 7:40 sati, danas se zbog štrajka  djelomično održala nastava prema već ranije objavljenom rasporedu. Nastavu su prema najavi od petka imali samo učenici 1.b, 4.c, 1.a, 4.d i 1.d razreda. 
U slučaju nastavka štrajka raspored za srijedu 27. studenog je sljedeći: 

2.B: 1. i 2. sat ujutro engleski jezik (od 8.00 do 9.35)
2.C: 3. sat ujutro engleski jezik (od 9.40 do 10.25)
4.D: 1. sat ujutro francuski jezik (od 8.00 do 8.45)
1.D: 2. sat ujutro francuski jezik (od 8.50 do 9.35)
3.D: 3. i 4. sat ujutro francuski jezik (od 9:40 do 11:25)

Hvala svima na razumijevanju!

Vladimir Štefanec, prof
ravnatelj Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar

Obavijest

Poštovani učenici i roditelji,
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavio je štrajk za utorak 26. studenog 2019. godine u trajanju radnog vremena Škole.
Kako trenutno ne raspolažemo s informacijom o konačnom broju nastavnika u štrajku ili o mogućem prekidu štrajka, Škola će prema raspoloživom nastavnom osoblju pokušati organizirati nastavu.
Osoba zadužena za pružanje informacija o provedbi štrajka u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar je:

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

Odlukom većine zaposlenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na skupu zaposlenika održanom danas, 25. studenog 2019. godine u 7:40 sati, danas se zbog štrajka  djelomično održala nastava prema već ranije objavljenom rasporedu. Nastavu su prema najavi od petka imali samo učenici 3.c, 2.d, 2.b i 2.c razreda. 
U slučaju nastavka štrajka raspored za utorak 26. studenog je sljedeći: 

1.B: 1. i 2. sat ujutro engleski jezik (od 8.00 do 9.35)
4.C: 3. i 4. sat ujutro engleski jezik (od 9.40 do 11.25)
1.A: 5. sat ujutro engleski jezik (od 11.30-12.15)

4.D: 1. i 2. sat ujutro francuski jezik (od 8.00 do 9.35)
1.D: 3. i 4. sat ujutro francuski jezik (od 9.40 do 11.25)

Hvala svima na razumijevanju!

Vladimir Štefanec, prof
ravnatelj Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar

Obavijest

Poštovani učenici i roditelji,
Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavio je štrajk za ponedjeljak 25. studenog 2019. godine u trajanju radnog vremena Škole.
Kako trenutno ne raspolažemo s informacijom o konačnom broju nastavnika u štrajku, Škola će prema raspoloživom nastavnom osoblju pokušati organizirati nastavu.
Osoba zadužena za pružanje informacija o provedbi štrajka u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar je:

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753
 

Odlukom većine zaposlenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na skupu zaposlenika održanom danas, 22. studenog 2019. godine u 7:30 sati, danas se neće održati nastava zbog štrajka. Nastavu su prema jučerašnjoj najavi imali samo učenici 1.a i 4.d razreda iz engleskog jezika. Za daljnje informacije pratite stranice škole.
 
 
RASPORED ZA PONEDJELJAK 25. STUDENOG:
 
3.C: 1. i 2. sat ujutro etika (od 8.00 do 9.35)
2.D: 3. i 4. sat ujutro francuski jezik (od 9.40 do 11.25)
 
2.B: 1.sat ujutro engleski jezik (od 8.00 do 8.45)
2.C: 2. i 3. sat ujutro engleski jezik (od 8.50 do 10.25)
 
Hvala svima na razumijevanju!
 

Vladimir Štefanec, prof
ravnatelj Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar

Obavijest

Pozivaju se učenici 4.d razreda da sutra, u petak 22. studenog, dođu 1. i 2. školski sat u jutarnjoj smjeni na nastavu engleskog jezika, a učenici 1.a razreda 3. i 4. sat u jutarnjoj smjeni na nastavu engleskog jezika.

Vladimir Štefanec, prof.

Obavijest

Odlukom svih zaposlenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na skupu zaposlenika održanom 21. studenog 2019. godine u 7:30 sati, danas se neće održati nastava zbog štrajka. Za daljnje informacije pratite stranice škole.

Obavijest

NAJAVA ŠTRAJKA ZA ČETVRTAK 21. STUDENOG 2019.

Poštovani učenici i roditelji,

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavio je štrajk za četvrtak 21. studenog 2019. godine u trajanju radnog vremena Škole.

Kako trenutno ne raspolažemo s informacijom o broju nastavnika u štrajku, Škola će prema raspoloživom nastavnom osoblju pokušati organizirati nastavu.

Osoba zadužena za pružanje informacija o provedbi štrajka u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar je:

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

                                                                                      ravnatelj:
                                                                             Vladimir Štefanec, prof.

Obavijest

Odlukom svih zaposlenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na skupu zaposlenika održanom 20. studenog 2019. godine u 7:30 sati, danas se neće održati nastava zbog štrajka. Za daljnje informacije pratite stranice škole.

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

Obavijest

NAJAVA ŠTRAJKA ZA SRIJEDU 20. STUDENOG 2019.

Poštovani učenici i roditelji,

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavio je štrajk za srijedu 20. studenog 2019. godine u trajanju radnog vremena Škole.

Kako trenutno ne raspolažemo s informacijom o broju nastavnika u štrajku, Škola će prema raspoloživom nastavnom osoblju pokušati organizirati nastavu.

Osoba zadužena za pružanje informacija o provedbi štrajka u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar je:

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

                                                                                      ravnatelj:
                                                                             Vladimir Štefanec, prof.

Obavijest

Odlukom svih zaposlenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar na skupu zaposlenika održanom 19. studenog 2019. godine u 7:30 sati, danas se neće održati nastava zbog štrajka. Za daljnje informacije pratite stranice škole.

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

Obavijest

NAJAVA ŠTRAJKA ZA UTORAK 19. STUDENOG 2019.

Poštovani učenici i roditelji,

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najavio je štrajk za utorak 19. studenog 2019. godine u trajanju radnog vremena Škole.

Kako trenutno ne raspolažemo s informacijom o broju nastavnika u štrajku, Škola će prema raspoloživom nastavnom osoblju pokušati organizirati nastavu.

Osoba zadužena za pružanje informacija o provedbi štrajka u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar je:

Saša Aušperger, dipl.oec
kontakt: 098 903 4753

                                                                                      ravnatelj:
                                                                             Vladimir Štefanec, prof.