Kurikulum

Etički kodeks

Godišnji plan i program

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o štetama počinjenim na imovini škole

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

Izmjene i dopune kućnog reda

Plan nabave za 2019. godinu

Izvještaj proračuna za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Nabava

Godišnji obračun za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2016.Plan prihoda i rashoda za 2017. – 2018. – 2019. godinu

Vijeće roditelja 2017./2018.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Obrazloženje financijskog plana

Pravilnik zaštita od požara

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave  u školi

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice 10.05.2017.

Zapisnik sa 1. sjednice 29.5.2017.

Zapisnik sa 2. sjednice 28.9.2017. 

Zapisnik sa 3. sjednice 13.10.2017.

Zapisnik sa 4. sjednice 3.11.2017.

Zapisnik sa 5. sjednice 19.12.2017.

Zapisnik sa 6. sjednice 29.1.2018.

Zapisnik sa 7. sjednice 12.3.2018.

Zapisnik sa 8. sjednice 18.5.2018.

Zapisnik sa 9. sjednice 6.9.2018.

Zapisnik sa 10. sjednice 28.9.2018.

Zapisnik sa 11. sjednice 5.11.2018.

Zapisnik sa 12. sjednice 21.12.2018.

Zapisnik sa 13. sjednice 30.1.2019.

Zapisnik sa 14. sjednice 14.3.2019.

Zapisnik sa 15. sjednice 16.4.2019.

Zapisnik sa 16. sjednice 16.5.2019.

Zapisnik sa 17. sjednice 6.6.2019.

Zapisnik sa 18. sjednice 28.6.2019.

Zapisnik sa 19. sjednice 3.7.2019.

Zapisnik sa 20. sjednice 4.10.2019.

Zapisnik sa 21. sjednice 4.11.2019.  (REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU, PRIHODI I RASHODI I – VI 2019. )