Izrada Poslovnog plana

U sklopu Tjedna sturkovnog obrazovanja odnosno kroz Učenje za život učenici trećih (3.c razred: Laurena Riter i Erna Sočec, te 3.b: Ema Čukljaš i Nikolina Dejanović) i četvrtih (4.c: Lea Bukvić i Marcela Sabljo, 4.a: Lana Jurčić i Matea Rešetar) razreda sudjelovali su u izradi Poslovnog plana. (više)