Raspored razreda

Raspored razreda po smjenama (2019./.2020.):

Učionica br.      52    53     55     56     82     83      86      87

Dopodne         1.C     4.C    4.B    1.B    4.A    1.A    4.D    1.D

Poslijepodne   3.C    2.B    2.C    3.B    2.A    3.A    2.D    3.D

Dopodnevna nastava počinje u 800 a završava u 1400.
Poslije podnevna nastava počinje u 1310  a završava u 1900.

Comments are closed.