Rokovi

VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA I ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA ŠK. GOD. 2017./2018.

ZAVRŠNI RAD

 

Utvrđivanje prijedloga tema za završni rad                           do  13. listopada   2017.

Izbor teme završnog rada                                                      do  31. listopada   2017.

 

Ljetni rok

Prijava završnog rada                                                        do   30. ožujka  2018.

Izrada i predaja završnog rada                                          do  21. svibnja  2018.

Obrana završnog rada                                                       od 1. do 8. lipnja 2018.

Uručivanje svjedodžbe o obranjenom završnom radu       29. lipnja 2018.

 

Jesenski rok

Prijava završnog rada                                                      do  6. srpnja  2018.

Izrada i predaja završnog rada                                        do  17. kolovoza 2018.

Obrana završnog rada                                                     27. – 28. kolovoza 2018.

Uručivanje svjedodžbe o obranjenom završnom radu     31. kolovoza 2018.

 

ISPITI DRŽAVNE MATURE

 

Comments are closed.