Rokovi

VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA I ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA ŠK. GOD. 2018./2019.

ZAVRŠNI RAD

 

Utvrđivanje prijedloga tema za završni rad                            do 12. listopada   2018.

Izbor teme završnog rada                                                      do 31. listopada 2018.

 

Rokovi za bolju suradnju učenika i mentora pri izradbi završnog rada

  • Do 31. siječnja 2018. – predaja koncepta završnog rada mentoru ( sadržaj, literatura)
  • Do 01. ožujka 2019. – rok za predaju završnog rada na prvi pregled mentoru
  • Do 01. travnja2019. -rok za predaju završnog rada na drugi pregled mentoru
  • U zadnjem tjednu, prije roka za predaju završnog rada na urudžbeni zapisnik u tajništvo, nema pregleda rada od strane mentora

 

Ljetni rok

Prijava završnog rada                                                        do   30. ožujka  2019.

Izrada i predaja završnog rada                                          do  24. svibnja  2019.

Obrana završnog rada                                                       od 3. do 10. lipnja 2019.

Uručivanje svjedodžbe o obranjenom završnom radu       28. lipnja 2019.

 

Jesenski rok

Prijava završnog rada                                                      do  5. srpnja  2019.

Izrada i predaja završnog rada                                        do  13. kolovoza 2019.

Obrana završnog rada                                                     23. kolovoza 2019.

Uručivanje svjedodžbe o obranjenom završnom radu     30. kolovoza 2019.

 

ISPITI DRŽAVNE MATURE

 

Comments are closed.