VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA I ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

ZAVRŠNI RAD:

Utvrđivanje i prijedlog tema za završni rad:                  do 11. listopada 2019.

Izbor teme završnog rada:                                                  do 31. listopada 2019.

LJETNI ROK:

Prijava završnog rada:                                                           do 30. ožujka 2020.

Izrada i predaja završnog rada:                                           do 22. svibnja 2020.

Obrana završnog rada:                                                     od 3. do 10. lipnja 2020.

Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu:           26. lipnja 2020.

JESENSKI ROK:

Prijava završnog rada:                                                        do 6. srpnja 2020.

Izrada i predaja završnog rada:                                        do 14. kolovoza 2020.

Obrana završnog rada:                                                       25. kolovoza 2020.

Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu:     31. kolovoza 2020.

 

ISPITI DRŽAVNE MATURE