Djelatnici

Nastavničko vijeće

REDNI BROJ PREZIME I IME STRUKA PREDMETI KOJE PREDAJE – ZADAĆE KOJE OBAVLJA
1 Aušperger Saša dipl. oec. predmeti gospodarske struke
2 Bujić Smiljka prof. engleskog jezika i književnosti engleski jezik
3 Blažeković Anita prof. sociologije sociologija
4 Crnković Željkica prof. franc. i ruskog francuski jezik, etika
5 Cvetković Dražen mr.sc. latinskog jezika i povijesti latinski jezik, povijest
6 Dragičević Marko prof. hrvatskog jezika hrvatski jezik
7 Dušek Marija dipl. oec. predmeti gospodarske struke
8 Erceg Mirjana dipl. oec. predmeti gospodarske struke
9 Hohnjec Aleksandra dipl.oec. predmeti gospodarske struke
10 Horvat Bojan prof. tjel. i zdr.kult. tjelesna i zdravstvena kultura
11 Ilkoski Biljana dipl. oec. predmeti gospodarske struke
12 Jareb Ivanka dipl. pravnik predmeti pravne struke
13 Juranić Kristina dipl. inf. informatika
14 Kanjka Matea dipl. oec. porodiljni dopust
15 Klemić  Josipa prof. filozofije i povijesti filozofija, logika i etika
16 Končar Dejana dipl. ing.matematike matematika,  satničar
17 Korade Jurica prof. engleskog jezika i književnosti engleski jezik
18 Kovačević Petra prof. matematike matematika
19 Kovrlija Katica prof. hrv. jezika hrvatski jezik
20 Krznarić Snježana prof. njem. jez. njemački jezik
21 Kudeljnjak Viviana dipl. oec. predmeti gospodarske struke
22                                       Marčinković-Ambrozić Žaklina prof. geografije geografija
23 Mišir  Branka prof. matematike matematika
24 Obran  Dario prof. tjel. i zdr.kult. tjelesna i zdravstvena kultura
25 Ognjačević Snježana prof.  povijesti povijest
26 Ognjačević Sonja prof. eng. jezika engleski jezik
27 Pavković-Dončević Vesna dipl. ing.matematike informatika
28 Pinter Sanja prof. hrv. jezika hrvatski jezik
29 Plažanin Nina prof. psihologije psihologija
30 Plh Bosanac Ivana prof. eng. jezika porodiljni dopust
31 Popović Kaličanin Radmila prof. biol. i kemije biologija, kemija
32 Radić  Parlov Radmila prof. geografije geografija
33 Risović Gorica dipl. oec. predmeti gospodarske struke
34 Savić Ana dipl teolog vjeronauk
35 Srebrenović Ljiljana prof. eng. jezika engleski jezik
36 Stanivuković Medak Nikolina mag. oec predmeti gospodarske struke
37 Sučić Ruža dipl. oec predmeti gospodarske struke
38 Šepak  Barić Milica prof. hrv. jezika hrvatski jezik
39 Šostarec Gordana dipl.oec. predmeti gospodarske struke
40 Štefanec Vladimir prof. njemačkog jezika njemački jezik
41 Urh Blaženka dipl. oec. predmeti gospodarske struke

Stručno – pedagoški djelatnici

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STRUKA

PREDMETI KOJE PREDAJE – ZADAĆE KOJE OBAVLJA

 1. Vojislav Kranželić prof. matematike ravnatelj škole
 2. Snježana Bjelovarac-Hrestak dipl. pedagog-prof. pedagoginja
 3. Bačeković Pavelić Alica prof. sociol. i kroat.; dipl. bibl. knjižničarka

 Tehnički djelatnici

REDNI BROJ

IME I PREZIME

PREDMETI KOJE PREDAJE- ZADAĆE KOJE OBAVLJA

 1. Boško Horvat domar
 2. Ankica Horvat spremačica
 3. Snježana Mandić spremačica
 4. Vesna Stojković spremačica

Administrativni djelatnici

REDNI BROJ

IME I PREZIME

PREDMETI KOJE PREDAJE- ZADAĆE KOJE OBAVLJA

 1. Ivan Rajnović tajnik škole
 2. Ivanka Cesar administrator
 3. Ankica Kovačić-Dončević financijski knjigovođa
 4. Ivanka Ilkoski konter i financijski knjigovođa
 5. Nada Antonić rukovoditelj računovodstva

 

Comments are closed.