Rezultati predstavljanih ponuda za školsku ekskurziju u Republiku Crnu Goru i Republiku Sjevernu Makedoniju

Na roditeljskom sastanku 3.a, 3.b, 3.c održanog 3. prosinca 2019. odabrana je agencija Molnar Travel iz Bjelovara za realizaciju školske ekskurzije u Republiku Crnu Goru i Republiku Sjevernu Makedoniju.