Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada 20/21

Pravilnik o radu 2020.

KURIKULUM 2020./2021.

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE 2020./2021.

Statut 2020.

Izmjene i dopune God. PPR. 15.5.2020.

Odluka o obustavi izvođenja nastave

Godišnji obračun 2019.

Izvještaj proračuna za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Pravilnik o zaštiti prijavitelja

Kurikulum

Etički kodeks

Godišnji plan i program

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

Pravilnik o štetama počinjenim na imovini škole

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija

Izmjene i dopune kućnog reda

Plan prihoda i rashoda 2020. godine i projekcije 2021. i 2022. godine

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2019. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu

Izvještaj proračuna za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Godišnji obračun za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu

Rebalans plana prihoda i rashoda za 2016.

Plan prihoda i rashoda za 2017. – 2018. – 2019. godinu

Vijeće roditelja 2019./2020.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Obrazloženje financijskog plana

Pravilnik zaštita od požara