Poziv na testiranje za radno mjesto domar – kotlovničar

Poziv na testiranje kandidata u postupku natječaja za radno mjesto domar – kotlovničar na neodređeno puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca

Pravni izvori i akti škole za pripremu kandidata za radno mjesto domara – kotlovničara:

-Statut Škole http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/wp-content/uploads/2019/05/STATUT-2019..pdf

-Pravilnik o radu Škole http://ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Pravilnik-o-radu-2019..pdf

-Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN 2/2011)

-Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

-Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

-Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)

-Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

-Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/17)

Testiranje će se održati u ponedjeljak

17. veljače 2020. u 8.30 u prostorijama škole.