SASTANAK S VIŠOM SAVJETNICOM ZA SAMOVREDNOVANJE

U organizaciji Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar 9. veljače 2021., održan je sastanak na temu samovrednovanje škole sa Višom savjetnicom Tamarom Hudolin iz ASOO, Odjela za osiguravanje kvalitete, odsjeka podrške za samovrednovanje strukovnih škola.

Savjetnica je u uvodnom dijelu izlaganja naglasila da je Godišnje izvješće EBB-a o radu ustanove na zavidnom nivou te je zahvalila timu za suradnju u provedbi ankete o radu ustanove u uvjetima pandemije COVID-19. Na predavanju smo dobili iscrpne informacije o
ulozi ravnatelja, Tima za kvalitetu te timova po prioritetnim područjima u procesu samovrednovanja.

Istaknula je važnost razvoja kulture škole, koja se treba temeljiti na promjenama zasnovanim
na dokazima. Dobili smo informacije o metodologiji samovrednovanja, o literaturi koja nam je na dostupna na web stranicama ASOO-e te o Konferenciji za samovrednovanje koja će se održati 18. veljače 2021.