Na roditeljskom sastanku održanom u ponedjeljak, 11. prosinca 2019. godine u 19,00 sati  predstavljene su ponude  agencija: Molnartravel d. o. o. Bjelovar, Blagec turist iz Križevaca, Koncept putovanja Koprivnica i Marbistours Koprivnica za sudjelovanje na višednevnoj izvanučioničkoj nastavi u Budvu od 19. – 25. 06.2020. godine

Roditelji su kao najpovoljniju ponudu odabrali ponudu od agencije  Molnartravel d. o. o. Bjelovar. __________________________________________________________________________ Na roditeljskom sastanku 3.a, 3.b,3.c održanog 3.prosinca 2019. odabrana je agencija Molnar Travel iz Bjelovara za realizaciju školske ekskurzije u Republiku Crnu Goru i Republiku Sjevernu Makedoniju.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

U utorak 22. listopada 2019. godine sastalo se Povjerenstvo za izlet u Beč i Bratislavu 2.b, 2.c i 4.d razreda. Pristigle su ponude sljedećih putničkih agencija: Bergman putovanja d.o.o. i Alga travel agency d.o.o. i obje agencije su zadovoljile uvjete natječaja.

Roditeljski sastanak 2.b, 2.c i 4.d razreda održat će se u utorak 29. listopada 2019. u 18:00 sati u prostorijama Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar u učionici 87.

Odlukom Povjerenstva pozivamo putničku agenciju Alga travel agency d.o.o. da prezentira svoj program.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

__________________________________________________________________________

Izvješće o otvaranju ponude za dvodnevnu ekskurziju 1.a i 2.d razreda

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

POZIV NA SASTANAK POVJERENSTVA VEZANO UZ  ODABIR PONUDE – POSJET MAĐARSKOM PARLAMENTU

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i  izbor najpovoljnije ponude (u daljnjem tekstu : Povjerenstvo) sukladno odredbi članka 14.st.5., a u svezi čl.15. Pravilnika o izvođenju  izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, na sastanku održanomdana 30. studenoga 2018. godine, u 19,00 sati u prostorijama Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar,  utvrdilo je da su na javni poziv vezano uz organizaciju posjeta mađarskom parlamentu stigle ukupno dvije ponude, te da iste sadržavaju sve uvjete navedene u javnom pozivu za dostavu ponuda.

Povjerenstvo će nastaviti s radom 5. prosinca 2018. (srijeda),  u 18,00 sati u prostorijama Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, na koji se sastanak pozivaju i svi roditelji učenika koji su prijavili svoju namjeru realizacije posjete mađarskom parlamentu, kako bi se izvršio odabir najpovoljnije ponude.(1.d, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.c, 3.d, 4.c, 4.d – Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar; 4.b – Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar).

Pozivaju se predstavnici ponuditelja, Putnička agencija putovanja plus i Putnička agencija Molnar travel d.o.o. da svoje ponude predstave  nazočnim roditeljima i članovima Povjerenstva.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

U četvrtak 15. studenog 2018. godine sastalo se povjerenstvo za maturalni izlet u Bugarsku 3.a i 3.c razreda. Pristigle su ponude sljedećih putničkih agencija: Koncept putovanja iz Koprivnice, Blagec turist iz Križevaca i Molnar travel iz Bjelovara i sve tri agencije su zadovoljile uvjete natječaja. Roditeljski sastanak 3.a i 3.c razreda održat će se u četvrtak 29. studenog 2018. u 19:00 sati u prostorijama Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar. Pozivamo i predstavnike putničkih agencija da prezentiraju svoje programe.

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

____________________________________________________

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

_____________________________________________________

Javni poziv za organizaciju dvodnevnog izleta

Javni poziv za organizaciju dvodnevnog izleta

Obrazloženje treće ponude

Obrazloženje druge ponude

Obrazloženje prve ponude

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU JEDNODNEVNOG IZLETA

JAVNI POZIV ZA PONUDE ZA MATURALNI IZLET

_____________________________________________________________

Prazni obrazac za organizaciju izleta (.docx)