Raspored predmetnih ispita za učenicu Teu Malić – kolovoz 2016.

__________________________________________________________________________________

Objavljen je raspored popravnih ispita u jesenskom roku za šk. godinu 2015./2016. Raspored se nalazi u prilogu.

Raspored popravnih ispita

____________________________________________________________________________________

Objavljen je raspored popravnih ispita u jesenskom roku za šk. godinu 2014./2015. Raspored se nalazi u prilogu.

Raspored popravnih ispita

_____________________________________________________________________________________________________

Raspored predmetnih ispita u ljetnom roku šk. godine 2014./2015.

_________________________________________________________________________________________________

Raspored popravnih i predmetnih ispita u jesenskom roku šk. god. 2013./2014.

Raspored popravnih i predmetnih ispita u ljetnom roku šk. god. 2013./2014.