VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA I ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA ŠK. GOD. 2020./2021.

ZAVRŠNI RAD:

Utvrđivanje i prijedlog tema za završni rad: do 20. listopada 2020.
Izbor teme završnog rada: do 31. listopada 2020.

LJETNI ROK:

Prijava završnog rada: do 30. ožujka 2021.
Izrada i predaja završnog rada: do 28. svibnja 2021.
Obrana završnog rada: od 7. do 11. lipnja 2021.
Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu: 23. lipnja 2021.

JESENSKI ROK:

Prijava završnog rada: do 6. srpnja 2021.
Izrada i predaja završnog rada: do 13. kolovoza 2021.
Obrana završnog rada: 26. kolovoza 2021.
Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu: 31. kolovoza 2021.

ISPITI DRŽAVNE MATURE:
4. lipnja 2021. ENGLESKI JEZIK A i B
7. lipnja 2021. BIOLOGIJA
8. lipnja 2021. GEOGRAFIJA
9. lipnja 2021. POLITIKA I GOSPODARSTVO
10. lipnja 2021. INFORMATIKA I PSIHOLOGIJA
11. lipnja 2021. KEMIJA I SOCIOLOGIJA
14. lipnja 2021. NJEMAČKI JEZIK A i B i POVIJEST
15. lipnja 2021. FIZIKA I FILOZOFIJA
16. lipnja 2021. LIKOVNA UMJETNOST I VJERONAUK
17. lipnja 2021. LOGIKA I GLAZBENA UMJETNOST
21. lipnja 2021. MATEMATIKA A i B
23. lipnja 2021. ETIKA
24. lipnja 2021. HRVATSKI JEZIK A i B (test)
25. lipnja 2021. HRVATSKI JEZIK A i B (esej)

JESENSKI ROK:

23. kolovoza 2021. ENGLESKI JEZIK A i B i BIOLOGIJA
24. kolovoza 2021. GEOGRAFIJA
25. kolovoza 2021. MATEMATIKA I ETIKA
26. kolovoza 2021. BIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA
27. kolovoza 2021. POLITIKA I GOSPODARSTVO
30. kolovoza 2021. HRVATSKI JEZIK A i B (test) i GLAZBENA UMJETNOST
31. kolovoza 2021. HRVATSKI JEZIK A i B (esej) i LOGIKA
1. rujna 2021. KEMIJA I NJEMAČKI JEZIK
2. rujna 2021. SOCIOLOGIJA I LIKOVNA UMJETNOST
3. rujna 2021. INFORMATIKA I FILOZOFIJA

VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA I ISPITA DRŽAVNE MATURE ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

ZAVRŠNI RAD:

Utvrđivanje i prijedlog tema za završni rad:                  do 11. listopada 2019.

Izbor teme završnog rada:                                                  do 31. listopada 2019.

LJETNI ROK:

Prijava završnog rada:                                                           do 30. ožujka 2020.

Izrada i predaja završnog rada:                                           do 22. svibnja 2020.

Obrana završnog rada:                                                     od 3. do 10. lipnja 2020.

Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu:           26. lipnja 2020.

JESENSKI ROK:

Prijava završnog rada:                                                        do 6. srpnja 2020.

Izrada i predaja završnog rada:                                        do 14. kolovoza 2020.

Obrana završnog rada:                                                       25. kolovoza 2020.

Uručivanje svjedodžbi o obranjenom završnom radu:     31. kolovoza 2020.

 

ISPITI DRŽAVNE MATURE