Nastavničko vijeće

REDNI BROJ PREZIME I IME STRUKA PREDMETI KOJE PREDAJE – ZADAĆE KOJE OBAVLJA
1. Štefanec, Vladimir prof. njemačkog jezika i informacijskih znan. ravnatelj
2. Bjelovarac-Hrestak, Snježana dipl. pedagog-prof. pedagoginja
3. Bačeković, Pavelić, Alica prof. sociol. i kroat., dipl. bibliotekar knjižničarka
4. Aušperger, Saša dipl. oec. predmeti gospodarske struke, ispitni koordinator za državnu maturu
5. Blažeković, Anita prof. sociologije sociologija
6. Božičković, Lorena dipl. oec. predmeti gospodarske struke – zamjena za Stanivuković Medak
7. Bujić, Smiljka prof. engleskog jezika i književnosti engleski jezik
8. Crnković, Željkica prof. franc. i ruskog francuski jezik, etika,
9. Ćurković, Nataša dipl. oec. predmeti gospodarske struke
10. Dragičević, Marko prof. hrvatskog jezika hrvatski jezik
11. Dušek, Marija dipl. oec. predmeti gospodarske struke
12. Erceg, Mirjana dipl. oec. predmeti gospodarske struke
13. Feliks, Danijela prof. povijesti i latinskog jezika latinski jezik
14. Hohnjec, Aleksandra dipl.oec. predmeti gospodarske struke
15. Horvat, Bojan prof. kineziologije tjelesna i zdravstvena kultura
16. Ilkoski, Biljana dipl. oec. predmeti gospodarske struke
17. Jareb, Ivanka dipl. pravnik predmeti pravne struke
18. Juranić, Kristina dipl.inf. informatika
19. Kanjka, Matea dipl. oec. predmeti gospodarske struke
20. Klemić, Josipa prof. filozofije i povijesti filozofija, logika i etika
21. Končar, Dejana dipl. ing.matematike matematika, satničar
22. Kovačević Hruškar, Petra prof. matematike matematika
23. Kovrlija, Ivana dipl. oec. predmeti gospodarske struke – zamjena za Kudeljnjak
24. Kovrlija, Katica prof. hrvatskog jezika hrvatski jezik
25. Krznarić, Snježana prof. njemačkog jezika njemački jezik
26. Kudeljnjak, Viviana dipl. oec. predmeti gospodarske struke
27. Marčinković-                      Ambrozić, Žaklina prof. geografije geografija
28. Matković, Katarina mag. religiozne pedag. Vjeronauk, zamjena za Savić
29. Milčić, Robert prof. kineziologije tjelesna i zdravstvena kultura
30. Mišir, Branka prof. matematike matematika
31. Obran, Dario prof. kineziologije tjelesna i zdravstvena kultura
32. Ognjačević, Snježana prof.  povijesti povijest
33. Ognjačević, Sonja prof. eng. jezika engleski jezik
34. Pavković-Dončević, Vesna dipl. ing.matematike informatika
35. Pinter, Sanja prof. hrv. jezika hrvatski jezik
36. Plažanin, Nina prof. psihologije psihologija
37. Plh Bosanac, Ivana prof. eng. jezika engleski jezik
38. Popović Kaličanin, Radmila prof. biol. i kemije biologija, kemija
39. Radić Parlov, Radmila prof. geografije geografija
40. Risović, Gorica dipl. oec. predmeti gospodarske struke
41. Savić, Ana dipl teolog vjeronauk
42. Srebrenović, Ljiljana prof. eng. jezika engleski jezik
43. Stanivuković Medak, Nikolina dipl. oec predmeti gospodarske struke
44. Sušak, Ljiljana dipl. ing. matematike matematika – zamjena za Kovačević Hruškar
45. Šostarec, Gordana dipl.oec. predmeti gospodarske struke
46. Urh, Blaženka dipl. oec. predmeti gospodarske struke

Stručno – pedagoški djelatnici

REDNI BROJ

IME I PREZIME

STRUKA

PREDMETI KOJE PREDAJE – ZADAĆE KOJE OBAVLJA

 1. Vladimir Štefanec prof. njemačkog jezika i informacijskih znan. ravnatelj škole
 2. Snježana Bjelovarac-Hrestak dipl. pedagog-prof. pedagoginja
 3. Bačeković Pavelić Alica prof. sociol. i kroat.; dipl. bibl. knjižničarka

 Tehnički djelatnici

REDNI BROJ

IME I PREZIME

PREDMETI KOJE PREDAJE- ZADAĆE KOJE OBAVLJA

 1. Boško Horvat domar
 2. Ankica Horvat spremačica
 3. Snježana Mandić spremačica
 4. Vesna Stojković spremačica

Administrativni djelatnici

REDNI BROJ

IME I PREZIME

PREDMETI KOJE PREDAJE- ZADAĆE KOJE OBAVLJA

 1. Ivan Rajnović tajnik škole
 2. Ivanka Cesar administrator
 3. Ankica Kovačić-Dončević financijski knjigovođa
 4. Ivanka Ilkoski konter i financijski knjigovođa
 5. Nada Antonić rukovoditelj računovodstva