Vojislav KranželićDobro došli na novu stranicu naše Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar

 

Kao i svaki prozor i ovaj kroz koji gledamo u svijet ponekad treba umiti i osvježiti. Naša škola je, zahvaljujući profesorici Tatjani Zlatarić,  već u ranim Internetskim danima, početkom devedesetih, među prvima imala svoju web stranicu. Godinama smo nastojali, a pri tom smo stavu i danas, da je bolje da sami uređujemo stranicu nego da imamo dizajnere izvan škole.

Naravno da novo vrijeme i novi mladi profesori, kao što je naša Kristina Juranić, daju suvremenu dimenziju pristupu izradi ove stranice.  Nadam se da ćete uživati u njenom prelistavanju i tako upoznati život naše Škole.

Svakako da su  Vaši komentari i savjeti  uvijek dobro došli i rado ćemo ih uvažiti da bismo osvježili i poboljšali našu međusobnu komunikaciju.

Ravnatelj:

Vojislav Kranželić, prof.